11 Mart 2024

Apa Formatında Nasıl Kaynakça Gösterilir?

ile admin

Apa formatı, akademik yazım ve yayınlarda en sık kullanılan bir kaynak gösterme yöntemidir. Doğru kaynakları belirtmek, araştırmalarınızın güvenilirliğini artırır ve okuyuculara referanslarınızı takip etme imkanı sağlar. Bu makalede, Apa formatına uygun bir şekilde nasıl kaynakça gösterileceğini anlatacağım.

 1. Makalenin sonunda kaynakça oluşturun: Apa formatında, tüm kaynaklarınızı makalenin sonunda bir kaynakça bölümünde listelemeniz gerekir. Kaynaklarınızı alfabetik sırayla düzenleyin ve her kaynağı yeni bir satırda başlatın.

 2. Kitap kaynaklarının APA formatı: Kitaplardan alıntı yaparken, yazarın soyadını ve ilk baş harfini kullanın. Ardından, kitabın yayın tarihini, başlığını, yerini ve yayıncısını belirtin.

Örnek: Smith, J. (2020). Apa Formatında Yazım Kılavuzu. New York: ABC Yayınevi.

 1. Dergi makalesi kaynaklarının APA formatı: Bir dergi makalesinden alıntı yaparken, yazarın soyadını, ilk baş harfini ve makalenin yayın tarihini belirtin. Makale başlığını, derginin adını, cilt numarasını, sayıyı ve sayfa aralığını da ekleyin.

Örnek: Johnson, A. (2019). Apa Formatında Kaynakça Gösterme Yöntemleri. Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(2), 45-60.

 1. İnternet kaynaklarının APA formatı: İnternetten alıntı yaptığınızda, yazarın soyadını, baş harfini ve makalenin yayın tarihini belirtin. Ardından, makalenin başlığını, web sitesinin adını, URL'sini ve erişim tarihini ekleyin.

Örnek: Brown, K. (2021). İnternet Tabanlı Kaynak Gösterme Yöntemleri. Akademik Araştırmalar Sitesi. Erişim tarihi: 1 Mart 2024, https://www.ornekweb.com/kaynak-gosterme-yontemleri

Apa formatında kaynak gösterme kuralları oldukça detaylı olabilir. Bu nedenle, American Psychological Association'ın resmi kılavuzunu veya Apa formatına uygun çevrimiçi kaynakları kullanmanızı öneririm. Doğru bir şekilde kaynak göstermek, araştırmalarınızın güvenilirliğini artırır ve akademik yazılarınızda profesyonel bir izlenim bırakır.

Kaynakça Oluşturmanın İncelikleri: Apa Formatıyla Kolay ve Doğru Bilgi Aktarımı

Kaynakça oluşturmak, bir makale veya araştırma yazısı hazırlarken doğru bilgi aktarımının temel bir unsuru olarak kabul edilir. Kaynakça, kullanılan kaynakların okuyucuya açık bir şekilde sunulmasını sağlar ve araştırmacıların çalışmalarını izlenebilir kılar. Bu nedenle, APA formatı gibi yaygın bir standart kullanarak kaynakça oluşturma süreci önemlidir.

APA (American Psychological Association), sosyal bilimler alanında en sık kullanılan kaynakça formatlarından biridir. İşte APA formatıyla kaynakça oluşturmanın incelikleri:

 1. Kaynak bilgilerinin doğru şekilde yer alması gereklidir. Yazarın adı, yayın yılı, başlık, dergi adı veya kitap ismi, sayfa numaraları gibi bilgilerin eksiksiz ve tutarlı bir şekilde verilmesi önemlidir.

 2. Kaynak türüne göre farklı biçimlendirme kuralları uygulanmalıdır. Örneğin, kitaplarda yazarın soyadı ve ilk harfi, yayın yılı, kitap başlığı ve yayınevi adı belirtilmelidir. Makalelerde ise yazarın soyadı ve ilk harfi, yayın yılı, makale başlığı, dergi adı, cilt numarası ve sayfa aralığı yer almalıdır.

 3. İnternet kaynaklarının APA formatına uygun şekilde listelenmesi gerekmektedir. Web sitesi adı, URL adresi, erişim tarihi gibi bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi önemlidir.

 4. Kaynakça listesi alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralama yapılır. Aynı yazarın birden fazla eseri varsa, yayın yılına göre sıralama yapılmalıdır.

 5. Kaynakça oluştururken kısaltmalar ve noktalama işaretlerine dikkat etmek önemlidir. APA formatında kullanılan standart kısaltmalar ve noktalama kurallarını öğrenmek kaynakçanın doğru olmasını sağlar.

Kaynakça oluşturmanın incelikleri, APA formatıyla kolay ve doğru bilgi aktarımını desteklemektedir. Araştırmacılar, kaynakları tam, tutarlı ve okuyucunun takip edebileceği bir şekilde sunarak çalışmalarının güvenirliğini artırabilirler. Bu nedenle, doğru kaynakça oluşturma becerisine sahip olmak akademik yazıların kalitesini yükseltebilir ve bilimsel tartışmalara katkıda bulunabilir.

Akademik Yazılarda Apa Formatının Önemi: Neden Doğru Referanslama Hayati?

Uzmanlarca kabul edilen bir gerçek, akademik yazıların doğru bir şekilde düzenlenmesi ve sunulması gerektiğidir. Bu nedenle, APA (American Psychological Association) formatının kullanımı, bilimsel araştırmaların ve makalelerin yaygın bir standart haline gelmiştir. APA formatı, kaynakların sistematik bir şekilde alıntılanmasını ve atıfta bulunulmasını sağlayarak, yazıların güvenilirliğini artırırken, bilginin izlenebilirliğini ve şeffaflığını da sağlar.

Doğru referanslama, akademik yazıların temel taşlarından biridir. APA formatı, yazarların çalışmalarında kullandıkları kaynakları tam ve tutarlı bir şekilde belirtmelerini gerektirir. Bu, bilim insanlarının araştırmalarını yaparken başkalarının çalışmalarından yararlandığını gösterirken, aynı zamanda intihal riskini de azaltır. İyi bir referanslama sistemi, okuyucuların kaynaklara kolayca erişebilmesini sağlar ve araştırmaların güvenilirliğini artırır.

APA formatının önemli bir yönü, metindeki alıntıların nasıl sunulacağına dair kuralları içermesidir. Alıntı yapılan materyalin yazarı ve yayın tarihi, metin içinde parantez içinde belirtilmelidir. Bu, okuyucuların alıntıları takip etmelerini ve orijinal kaynağa ulaşmalarını sağlar. Ayrıca, atıfta bulunulan materyalin ayrıntılı bir şekilde referans listesine eklenmesi gerekmektedir. Bu bölümde, kaynakların yazarları, makale adları, dergi veya kitap bilgileri gibi detaylara yer verilmelidir.

Doğru referanslama, akademik yazının güvenilirliği için hayati öneme sahiptir. Yanlış atıflar veya eksik referanslar, yazarın çalışmasının ciddiyetini sarsabilir ve araştırmanın geçerliliğini tartışmaya açar. Ayrıca, APA formatının tarafsız bir standart olduğu unutulmamalıdır. Tüm akademik disiplinlerde kabul görmesi, bilginin doğru bir şekilde sunulmasını ve paylaşılmasını sağlar.

APA formatı, akademik yazıların düzenlenmesinde ve referanslama yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Doğru referanslama, araştırmaların güvenilirliğini artırırken, bilim insanlarının çalışmalarının şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlar. Akademik yazılarda APA formatına uygun olarak kaynakların alıntılanması ve atıfta bulunulması, yazarların bilimsel etiğe uygun hareket etmesini ve diğer araştırmacıların çalışmalarına saygı göstermesini sağlar.

Apa Stiliyle Kaynakça Nasıl Hazırlanır? Adım Adım Rehber

Araştırma veya akademik yazılarınızda doğru kaynakları belirtmek önemlidir. Bu nedenle, Apa stiliyle kaynakça hazırlamak oldukça önemli bir beceridir. Apa stili, sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan bir kaynak belirtme yöntemidir ve düzenli bir yapıya sahiptir. İşte size Apa stiliyle kaynakça nasıl hazırlanacağına dair adım adım bir rehber:

 1. Kaynak türünü belirleyin: İlk adım, kullanmak istediğiniz kaynağın türünü belirlemektir. Makale mi, kitap mı, web sitesi mi yoksa dergi mi olduğuna karar verin.

 2. Giriş yapın: Kaynakça listesi, metnin sonunda yer almalıdır. "Kaynakça" başlığını sayfanın üst kısmına yerleştirin ve metinden ayrı bir paragraf olarak başlayın.

 3. Kaynakların sıralaması: Kaynakları alfabetik sıraya göre listelemek önemlidir. Yazarın soyadıyla başlayın ve ardından adının baş harfini ekleyin. Birden fazla yazar varsa, virgülle ayrılarak tüm yazarları belirtin.

 4. Makale veya kitap kaynakları: Makale veya kitap için kaynak belirtirken, yazarın soyadı ve adıyla başlayın. Yıl parantez içinde kaynak metin içindeki geçiş sırasına göre belirtilmelidir. Ardından, yayımlandığı dergi veya kitabın adını italik yazıyla belirtin.

 5. Web sitesi kaynakları: Web sitesi için kaynak belirtirken, yazarın soyadı ve adının yanı sıra yayınlanma tarihi (eğer mevcutsa) parantez içinde belirtilmelidir. Son olarak, web sitesinin tam URL'sini ekleyin.

 6. Dergi makaleleri: Dergi makalesi kaynaklarında, yazarın soyadı ve adıyla başlayın. Ardından, makalenin adını tırnak işaretiyle belirtin ve derginin adını italik yazıyla ekleyin. Yayın tarihini, cildini, sayısını ve sayfa numarasını da eklemeyi unutmayın.

 7. Kaynakça örneği: İşte bir Apa stiliyle hazırlanmış kaynakça örneği:

Smith, J. D., & Johnson, A. B. (2022). The impact of climate change on biodiversity. Environmental Science Journal, 15(2), 45-62. https://www.example.com/article

Bu adım adım rehberi takip ederek Apa stiliyle kaynakça oluşturabilirsiniz. Doğru kaynak belirtmek, akademik çalışmalarınıza güvenilirlik ve profesyonellik katmanın önemli bir yoludur.

Bilimsel Araştırmalarda Apa Formatında Kaynak Gösterme Teknikleri

Bilimsel araştırmalar, güvenilir ve doğru bilgi sağlamak için kaynaklara dayanır. Akademik dünyada yaygın olarak kabul gören bir kaynak gösterme stili olan APA (American Psychological Association), araştırmacıların çalışmalarını etkili bir şekilde belgelemesine yardımcı olur. Bu makalede, APA formatında kaynak gösterme tekniklerini anlatacağım.

APA formatında kaynak gösterme yaparken, metin içindeki alıntıları ve kaynakça bölümünde yer alan referansları doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Metin içinde yapılan alıntılarda, yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde belirtilir. Örneğin: "Birçok araştırmacı, örneklem seçiminin sonuçların genelleştirilebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır (Smith, 2018)." Bu şekilde alıntılar, okuyucuların ilgili kaynağa kolayca ulaşmasını sağlar.

Kaynakça bölümünde ise kullanılan kaynaklar alfabetik sıraya göre listelenir. Her kaynak için yazarın soyadı, isim baş harfi, yayın yılı, makalenin veya kitabın adı, yayınlandığı dergi veya yayınevini ve sayfa numaralarını belirtmek gerekir. Örneğin:

Smith, J. (2018). Sample selection in research studies. Journal of Research Methods, 15(2), 45-60.

APA formatında kaynak gösterme yaparken aşağıdaki detaylara dikkat etmek önemlidir:

 1. Yazar adı: Yazarın soyadı ve isim baş harfi yazılır.
 2. Yayın yılı: Kaynak yayınlanma yılını içermelidir.
 3. Makale veya kitap adı: Alıntı yapılan makalenin veya kitabın tam adı kullanılmalıdır.
 4. Dergi veya yayınevi adı: Makale yayınlandığı derginin adı veya kitabın yayınevi belirtilmelidir.
 5. Sayfa numaraları: Makalelerde alıntı yapılan sayfa numaraları, kitaplarda ise yayının hangi sayfasından bahsedildiği belirtilmelidir.

Bilimsel araştırmalarda APA formatında doğru kaynak gösterme tekniklerini kullanmak, akademik çalışmaların güvenilirliğini arttırır ve intihal riskini azaltır. Araştırmacılar, bu teknikleri öğrenerek bilimsel yazılarında doğru bir şekilde kaynak göstermeyi benimsemelidir. Böylelikle, okuyucuların çalışmalarıyla ilgili kaynaklara kolayca erişmesi sağlanır ve bilimsel iletişimde şeffaflık sağlanır.